የሃገራችንን ወቅታዊ ጉዳይ በተመለከተ ከበድር ኢትዮጵያ የተሰጠ መግለጫ

Posted by Badr Ethiopia on

ሀገራችን ኢትዮጵያውያ ለረዥም ዓመታት በዓለም ላይ ከምትታወቅባቸው
እሴቶቿ መካከል ተቀዳሚውን ስፍራ የሚይዘው አንድነትን አጎልብቶ
ልዩነትን አጥብቦ ተሳስቦ በጋራ አብሮ መኖርን ነው። ሰሞኑን የተከሰተው
አሳዛኝ ሁኔታ ይህን ለዘመናት ያጋመደንን ወገን ሇወገኑ የሚለውን
ብሂላችንን የሚጻረር መሆኑ አያጠያይቅም።ስለዚህ ሁለም የሚያምረው
በሃገር ላይ ሰላምና መረጋጋት ሲኖር ስለሆነ የአመለካከት ልዩነቶችን
በዉይይት እየፈታን ሁላችንም አማራጭ ለማይገኝለት የሃገራችን ሰላም
ተግተን እንሰራ ዘንድ እያሳሰብን በዚህ አጋጣሚ ህይወታቸውን ላጡና
ያካል ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን በድር ኢትዮጵያ የተሰማውን መሪር
ሃዘን ይገልጻል። መንግስትም ሂደቱን ተከታትሎ ውጤቱን ለህብረተሰቡ
ቢገልጽ መልካም ነው እንላሇን።
      አላህ ሃገራችንንም ሰላም እንዲያደርግልን እንለምነዋለን።
           በድር ኢትዮጵያ      ሰሜን አሜሪካ   ኦክቶበር 28 2019

← Older Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published.