ፍትህ ለጎንደር ሙስሊሞች ከበድር ኢትዮጵያ የተሰጠ ወቅታዊ መግለጫ ።
ፍትህ ለጎንደር ሙስሊሞች ከበድር ኢትዮጵያ የተሰጠ ወቅታዊ መግለጫ ።

Leave a comment

All comments are moderated before being published