(በአላህ ስም እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም አዛኝ በሆነዉ)

የበድር ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሙስሊሞች ድርጅት አቋም 

     በድር ኢትዮጵያ አለም አቀፍ የሙስሊሞች ድርጅት ሀይማኖታዊ ግብረሰናይ ድርጅት ከመሆኑ አንጻር ከፖለቲካ ነጻ የሆነ መሆኑን ከመሰረቱ በዓላማዎቹ  ( Objectives ) ላይ በግልጽ አስቀምጧል። ባሳለፈዉ የአስራ አምስት  ዓመት ጉዞዉ የየትኛዉም ፖለቲካ ቡድን ደጋፊም ሆነ ተቃዋሚ ሳይሆን ራሱን ችሎ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችና እስልምናን በሚመለከት ጉዳዮች በዋነኛነት አትኩሮት በመስጠት ሲሰራ  የቆየ ፤ አሁንም በዚህ አቋሙ የጸና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድርጅት መሆኑን ማረጋገጥ እንፈልጋለን።

    አላሁ አክበር

 

                                                                      በድር ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሙስሊሞች ድርጅት                                                                                                                                                                 የዳይሬክተሮች ቦርድ                                                                                                                                                                                   ሰሜን አሜሪካ                                                                                                                                              February  2016                                                                                  

 

 

 

 

                                                                 

                    

  (በአላህ ስም እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም አዛኝ በሆነዉ)        

        የአላህ ሰላምና እዝነት በነቢዩ  ሙሀመድ (ሰወ) እና በቤተሰቦቻቸዉ እንዲሁም  የእሳቸዉን  ፈለግ በተከተሉት ላይ ይሁን

               ታስረዉ ከተፈቱ ወንድሞቻችን የቀረበ ጥሪ                                            

  "There is no good in many of their conferences except the conferences of such as enjoin charity, or goodness, or the making of peace among men. And who so does that, seeking the pleasure of Allah, We shall soon bestow on him a great reward." (Surah Nisaa: 114)

      በድር ኢትዮጵያ አለም አቀፍ የሙስሊሞች ድርጅት ባሳለፋቸዉ አስራ አምስት ዓመታት በሀገራችን በእምነት ነጻነት ላይ በሚከሰቱብን ችግሮች ልዩ ትኩረት በመስጠት መሰረታዊ የሆነ አወንታዊ ለዉጥ ለማምጣት ከህዝቦች እና ከመንግስት ጋር በተለያየ ጊዜ በደብዳቤ ልዉዉጥ እንዲሁም በአካል በመገኘት ጥረቶችና ሙከራዎች አድርጓል።  

      የህዝበ ሙስሊሙ ሰላማዊ ፤ ህገ መንግስታዊ የመብት እና የእምነት ጥያቄ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ከተከሰተበት ወቅት ጀምሮ ለሰላማዊ ትግሉ አስፈላጊዉን ድጋፍ ሁሉ በማድረግ እንዲሁም ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ለቀረቡ መሰረታዊ የእምነት ጥያቄዎች ተገቢዉን ምላሽ እንዲያገኙ ከሚመለከታቸዉ መንግስታዊ ተቋማት ጋር በመነጋገር መፍትሄ ለመሻት የበኩሉን ጥረት አድርጓል።  የመፍትሄ  አፈላላጊ ኮሚቴዎችም ከታሰሩ በኋላ ጥረቱን የቀጠለ ሲሆን በተለይም የታሳሪ ቤተሰቦችን በመደገፍም ሆነ ከፍርድ ሂደቱ ጋር ተያያዥነት ባላቸዉ ጉዳዮች የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል።

      የሙስሊሙ ማህበረሰብ ያቀረባቸዉ መሰረታዊ ሶስቱ የእምነት ጥያቄዎችና ከመፍትሄ  አፈላላጊ ኮሚቴዎቻችን መታሰር ጋር በተፈጠሩ ችግሮች ከመንግስት ጋር ለመወያየት በ፪ሺህ  የበድር ልዑካን ቡድን መላኩ ይታወቃል። ምንም እንኳ በተላያዩ መሰናክሎች የልዑካን ቡድኑ ተግባር በወቅቱ ለመቋጨት ባይቻልም በጥሩ ጅማሮ በእንጥልጥል መመለሱ ይታወቃል።  ሆኖም በበድር አማካይነት ቀደም ሲል ተጀምሮ የነበረዉ የሽምግልና ሂደት እንዲቀጠልበት ታስረዉ ከተፈቱ ወንድሞቻችን ጥያቄ ለበድር መቅረቡን ከየ ኮምዩኒቲ አመራሮች ጋር በጋራ ባደረግነዉ ዉይይት ወቅት መግለጻችን ይታወቃል። በዚሁ መሰረት የቀረበዉን ጥሪ ተቀብሎ በአላህ (ሱወ) ፈቃድ ዉጤት ላይ ለማድረስ በቅርቡ የበድር የልዑካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ የሚላክ መሆኑን አዉቃችሁ ጥረታችን ይሳካ ዘንድም በዘወትር ዱዓችሁ ታስታዉሱን ዘንድ በማክበር ለመግለጽ እንወዳለን ።

 

    አላሁ አክበር                   

                                                                                                       በድር ኢትዮጵያ አለምአቀፍ የሙስሊሞች ድርጅት

     የዳይሬክተሮች ቦርድ

     ሰሜን አሜሪካ

     FEBRUARY 2016