በአላህ ስም እጅግ በጣም ርህሩህ በጣም አዛኝ በሆነዉ

                                                               

በድር ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሙስሊሞች ድርጅት   ሰሜን አሜሪካ    ኦገስት 1, 2018